„Nowy rozdział” dla dawnych koszar i posiadłości w Weert

Gmina Weert i Novaform będą współpracować przy planie zagospodarowania byłych koszar Van Horne i posiadłości De Lichtenberg. Celem jest długoterminowe ponowne wykorzystanie tego terenu.

Teren dawnych koszar od marca 2016 roku stanowi własność Stichting Horne Quartier Weert (HQ Weert). Obecnie duża część terenu jest wynajmowana centralnej agencji ds. przyjmowania osób ubiegających się o azyl (COA) w celu tymczasowego zakwaterowania maksymalnie 1000 osób. Umowa użytkownika z COA wygasa we wrześniu 2020 roku, dlatego też konieczne jest znalezienie nowego docelowego przeznaczenia dla tego terenu po 2020 roku. HQ Weert jest również właścicielem posiadłości De Lichtenberg. Celem prowadzonych prac jest ponowne uruchomienie amfiteatru i połączenie ze sobą obu przestrzeni. HQ Weert zleciła Novaform w Eindhoven opracowanie wizji tego obszaru, by stał się on ogólnodostępny. Novaform będzie współpracować przy realizacji projektu z gminą Weert.

Opracowanie projektu dotyczy zarówno dawnych koszar, jak i De Lichtenberg. W studium wykonalności zbadano w jaki sposób obszary mogą być ze sobą połączone i w jaki sposób można nadać tej przestrzeni odpowiednie przeznaczenie. Należy przy tym wziąć pod uwagę budynki będące zabytkami narodowymi oraz budżet inwestycji. W oczekiwaniu na proces decyzyjny dla całego obszaru kolegium zgodziło się na utworzenie restauracji przy amfiteatrze. To wzmacnia możliwości wykorzystania amfiteatru, wymagającego jeszcze odrestaurowania, a tym samym łączy się z pożądanym trwałym wypełnieniem tej części obszaru.

Radna Wendy van Eijk: „Dawne koszary i posiadłość De Lichtenberg to kultowe części Weert. Wszyscy je znają, ale niewielu ludzi kiedykolwiek tam było. Teraz, gdy koszary będą puste, można rozpocząć prace, które będą pasować zarówno do Weert, jak i do posiadłości De Lichtenberg. Moim celem jest stworzenie pięknego kawałka ‘nowego’ Weert”.

Klejnot w budowie

Paul van den Heuvel (zastępca dyrektora Novaform Eindhoven): „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że HQ Weert nam zaufała, że wspólnie z gminą opracujemy wizję dla tej pięknej części Weert. Z wielkim entuzjazmem będziemy badać możliwości, pracując nad ‘nowym rozdziałem’ dla tego pełnego historii miejsca - od miejsca zamkniętego do otwartego i dostępnego dla innych”

Aktualności
Deel dit verhaal