Header Jaarverslag 2022

Roczne sprawozdanie finansowe

Raport finansowy 2021

Poznaliśmy już roczne dane finansowe KlokHolding za rok 2021. Rok 2021 zakończyliśmy z obrotami w wysokości 295 mln euro. Oznacza to, że z nawiązką spełniliśmy oczekiwania dotyczące przekroczenia kwoty 250 mln euro. Wzrost obrotów wynika częściowo z przejęcia firmy Heilijgers we wrześniu 2021 roku. Pozycja kapitałowa holdingu pozostaje silna. Wypłacalność wynosi 48%, a wskaźniki płynności finansowej również utrzymują się na zadowalającym poziomie. Novaform Polska odegrał istotną rolę w pozytywnym wyniku holdingu, mimo trudnego okresu w czasach pandemii.

Dobre wyniki, mimo trudnego okresu

W 2020 i 2021 roku rynek był bardzo niespokojny między innymi w związku z pandemią i sytuacją gospodarczą na świecie. Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku naciskaliśmy i szukaliśmy możliwości zwiększenia produkcji budowlanej, obniżenia kosztów, zwiększenia znaczenia zrównoważonego rozwoju i jeszcze bardziej zdecydowanego działania. Tam, gdzie to możliwe, współpracujemy wspólnie z gminami i innymi partnerami biznesowymi. Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę obecny niedobór materiałów i fachowców oraz rosnące koszty budowy. W obecnym czasie bardzo trudno jest sprostać wyzwaniom związanym między innymi ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoi nasza branża. Zróżnicowane interesy województw i gmin nie ułatwiają tego zadania. Chcemy podkreślić, że wszyscy dążymy do tych samych celów i chcielibyśmy, aby otoczenie, także polityczne, ułatwiało, a nie komplikowało tę sprawę.

Bank ziemi należącej do holdingu nadaje się do rozwoju i realizacji około 20 000 domów w ciągu najbliższych 10 lat

W ostatnich latach sporo zainwestowaliśmy w zakup gruntów w Holandii: zasoby te pozwalają na wybudowanie i realizację około 20 tys. domów i mieszkań w ciągu najbliższych 10 lat. Postępy czynią także zagraniczne oddziały Novaform w Niemczech i w Polsce. Zespoły w obu krajach stały się istotną częścią działalności Novaform, a tym samym KlokHolding.

Realistyczne oczekiwania

Bierzemy pod uwagę wydarzenia zewnętrzne, które będą miały wpływ na wyniki w najbliższych latach. Heilijgers (w przeciwieństwie do ubiegłego roku) zostanie w pełni uwzględniony w danych liczbowych w 2022 r. W rezultacie, w normalnych warunkach, obroty holdingu wzrosną do 400 mln euro. Pozostajemy jednak realistami. Wzrost cen i brak "rąk do pracy" w budownictwie wciąż są dużym wyzwaniem dla branży, a sytuacja w Ukrainie jeszcze to zaostrzyła. Może to oznaczać konieczność odłożenia części projektów na później.

De Novaform²
Weezenlanden AI hoogbouw

100 lat KlokGroep

edno jest pewne: rok 2022 będzie dla KlokHolding rokiem wyjątkowym. Holding obchodzi w tym roku setne urodziny. W 1922 r. dziadek Johan van de Klok - wraz z żoną - założył firmę murarską, mając do dyspozycji jedynie taczkę i kielnię za domem w mieście Druten oraz trochę cementu i wapna muszlowego. W 2022 r. minie 100 lat od tego czasu.

“ To napawa nas dumą. Z pewnością będziemy świętować ten kamień milowy, zarówno z pracownikami, jak i z naszymi partnerami biznesowymi. ”
- Ton van de Klok