Wynik, z którego można być dumnym!

KlokGroep zamyka rok 2018 z obrotem ponad 225 mln euro, a tym samym zwiększa przychody z 2017 roku o ponad 15%. Piąty rok z rzędu udało się odnotować wzrost sprzedaży.

W 2018 stanęliśmy przed ogromnymi wyzwaniami w branży budowlanej. Zapotrzebowanie na niedrogie (nowo budowane) domy było bardzo wysokie. Jednak ze względu na brak placów budowy i możliwości wśród budowniczych i rządu, zrealizowano mniej nowych domów, niż było konieczne, aby zaspokoić ten popyt. W rezultacie sytuacja na rynku mieszkaniowym stała się jeszcze bardziej napięta i ponownie gwałtownie wzrosły ceny domów.

Ze względu na wzrost cen materiałów i niedobór personelu, koszty rosły szybciej niż ceny sprzedaży, co obniżyło marże. Poproszony o pomoc Rząd odwołał się do naszej innowacyjności, aby zarówno w nowym budownictwie, jak i istniejących domach poprawić efektywność energetyczną. Dzięki takiemu podejściu udało nam się osiągnąć w 2018 roku wynik netto w wysokości 10,2 mln euro.

Koncentracja na długoterminowych partnerstwach nie pozostała niezauważona poza naszą firmą. Rok 2018 był dla nas rokiem wielu wspaniałych nominacji, w tym do nagrody Family Business Award i na przedsiębiorcę roku Nijmegen.

Pozytywna wizja przyszłości

Prognozy potwierdzają, że obrana ścieżka przynosi efekty. Wypełniona po brzegi księga zamówień pokazuje, że w 2019 roku możemy spodziewać się obrotów między 275 a 300 mln euro i że ten wzrost utrzyma się w 2020 roku z oczekiwanym zwrotem netto w wysokości 5%. Jesteśmy z tego dumni i wspólnie z naszymi współtwórcami czekamy na sukces w nadchodzących latach!

Aktualności
Deel dit verhaal